Si Bakla ayon kay Homoseksuwal

Ang pagtingin ng isang tao sa kaniyang sarili ay bunga ng iba’t ibang aspetong nakapaligid sa kaniyang buhay. Ang mga aspetong ito ang siyang bumubuo sa konsepto ng indibidwal kung ano ang kaniyang identidad. Malaking bahagi ang kasarian sa mga bagay na bumubuo sa identidad ng isang tao. Sa gayon, kung ang lalaki at babae lamang ang tinuturing na “tunay” na kasarian, papaano kaya tinitingnan ng mga bakla ang kanilang mga sarili? Paano nabubuo ang kanilang identidad?

Sa pelikulang “Paper Dolls” ni Tomer Haymann, makikita kung papaano nabuo ang pagtingin ng mga bakla sa kanilang mga sarili. Masasabi na ang kanilang nabuong pagtingin ay nagmula sa iba’t ibang aspeto sa kanilang buhay.

May malaking bahagi ang “loob” ng mga homoseksuwal sa pagbuo ng pagtingin sa kanilang sarili. Ang kanilang kagustuhang “maipahiwatig ang sarili” ang siyang pinagmulan ng inspirasyon upang ilabas at itatag kung sino sila sa kabila ng paglabag nito sa “batas ng kalikasan.” Ang pagnanais na ipahayag sa lahat ang pagiging babaing nakulong sa katawan ng lalaki. Ngunit, makapangyarihan din ang impluwensya ng “labas” sa pagbuo ng pagtingin ng mga homoseksuwal sa kanilang sarili. Dito makikita ang kombensyong binubuo ng lipunan kahit sa usapin ng kasarian. Ipinakita sa pelikula ang pag-iisip ng iba’t ibang tao tungkol sa pagiging bakla. Ayon sa iba “it is disgusting.” Samantalang sa iba naman ay “embarassing” sapagkat bilang isang lalaki, kailangan ng taong magpakalalaki (isang halimbawa ng binuong “gender role” ng lipunan). May mga nagsasabi na hindi totoo ang mga bakla sapagkat dalawa lamang ang “tunay” na kasarian – ang babae at ang lalaki. Mula sa mga impluwensyang ito, makikita kung papaano ito nakakaapekto sa pagtingin ng mga homoseksuwal sa kanilang mga sarili.

Ang matinding pagnanais na maipahiwatig ang kanilang sarili ang siyang nagsisilbing inspirasyon upang ipaglaban ng isang homoseksuwal ang kaniyang kasarian. Dalawa ang pasibleng maging bunga ng impluwensya ng labas sa impluwensya ng loob- ang magsilbi ito bilang inspirasyong humanap ng kalayaan sa pagpapahiwatig, o kaya naman ay magsilbi ito bilang babala sa kung ano ang magiging husga sa iyo ng lipunan. Mula sa pelikula, makikita ang dalawang posibilidad na ito sa iba’t ibang tauhan. Ang unang posibilidad ay ipinakita ni Sam. Binigyang diin niya ang pagiging “proud and free gay.” Itinuring niya ang kaniyang sarili bilang isang “real woman.” Binabanatan niya ang mga taong nagtatanong “Ano ang dapat ikahiya sa pagiging isang bakla?” Isa siyang halimbawa ng mga homoseksuwal na hindi nagpa-apekto sa kumbensyon ng lipunan kaya naman ang balik sa kaniya ay “shame.” Ang “shame” ay isang paraan upang mapanatili ang lipunan sa tamang ayos. Pinipigil nito ang mga taong lumayo kaniyang idinidikta. Kaya naman mayroong mga homoseksuwal na nananahimik na lamang at nagtatago sa dilim tulad ni Jan na nagbibihis babae sa ibang lugar na malayo sa kaniyang amo. Si Jan ay isang halimbawa ng baklang nakulong sa kombensyon ng lipunan.

Ang uri o social class ay nakaka-impluwensya sa pagbuo ng mga bakla sa pagtingin sa kanilang sarili. Ang usapin ng mayaman o mahirap ang siyang pumapasok dito. Makikita ang malaking pagkakaiba ng pagtrato sa isang mayamang bakla at sa isang mahirap na bakla. Kung ikaw ay kabilang sa una, normal ang pagtrato sa iyo ng lipunan (tulad nila Boy Abunda at Vice Ganda na hinahangaan pa nga ng marami). Maaaring dahil ito sa perang taglay nila na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Kung ikaw naman ay kabilang sa ikawala (ang mahihirap na bakla) ang tingin sa iyo ng tao ay kadiri, pokpok, kaladkarin, o kaya naman ay queer.  Sa pelikula, maaaring bigyang pansi ang mga bansang pinuntahan ng mga tauhan- Pilipinas, Israel, at London. Kung pagbabatayan ang pagkakasunod-sunod ng gma bansa, makikitang nagmula ito sa mahirap hanggang sa yumaman. Maaaring sabihin na ang paglipat ng mga tauhan sa iba’t ibang bansa ay simbolo ng kanilang nais na magkaroon ng mas normal na buhay. Makikita na ang pag-iisip ng mga tauhan ay “Israel is more open to gay people. It is the haven for the gays.” Maaaring sabihin na habang mas yumayaman ang bansang kanilang pinatutunguhan, mas nagkakaroon sila ng lakas ng loob na ipahayag ang kanilang kasarian at mas tumataas ang tingin nila sa kanilang sarili.

Ang lahi ang isa sa dahilan kung bakit ang mga bakla ay laging magkakasama. Kung pagbabasihan ang pelikula, makikita na itinakwil sila ng kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Sinasabing kapag nalaman ito ng kanilang mga ama, bubugbugin sila. Gayun din ang nangyari sa kanila sa Israel, ang kanilang ikalawang pamilya. Bandang huli, iniwan din sila. Mula sa mga pagtakwil na ito, nagkaroon ng kaisipan ang mga homoseksuwal na sila ay nag-iisa lamang sa buhay. Kaya naman, nagiging isang social minority ang kanilang grupo. Sa gayon, bilang minority, kinakailangan nilang magsama-sama upang sila ay mabuhay sa masaklap na mundong ito.

 

Man to Gay Conversation: http://www.google.com.ph/imgres?q=gay+memes&start=268&num=10&hl=fil&safe=off&tbo=d&biw=1279&bih=620&tbm=isch&tbnid=ytqvbSTZIypjRM:&imgrefurl=http://www.realjock.com/gayforums/1793779&docid=SZvZPQtwUkvInM&imgurl=http://chzscience.files.wordpress.com/2012/01/funny-science-news-experiments-memes-nice-comeback.jpg&w=500&h=364&ei=yDqyUL6eA9C0iQfWyIGQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=653&vpy=337&dur=350&hovh=191&hovw=263&tx=137&ty=176&sig=101159002004184120696&page=10&tbnh=125&tbnw=171&ndsp=29&ved=1t:429,r:13,s:280,i:43

Gay as a disease? http://www.google.com.ph/imgres?q=gay+memes+house&hl=fil&safe=off&tbo=d&biw=1279&bih=620&tbm=isch&tbnid=OjD-_I1VEpRaDM:&imgrefurl=http://diylol.com/meme-generator/diagnostic-house/memes/it-appears-youve-been-diagnosed-with-gay&docid=DzLJB07_87Z6fM&imgurl=http://assets.diylol.com/hfs/eea/bd0/e68/resized/diagnostic-house-meme-generator-it-appears-you-ve-been-diagnosed-with-gay-74670c.jpg&w=510&h=510&ei=pzyyUJfvPLCviQed3oCwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=132&dur=575&hovh=225&hovw=225&tx=90&ty=107&sig=101159002004184120696&page=1&tbnh=131&tbnw=131&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:78

What Society Thinks: http://www.google.com.ph/imgres?q=gay+memes&hl=fil&safe=off&tbo=d&biw=1279&bih=620&tbm=isch&tbnid=WIBCPwwIYpN1JM:&imgrefurl=http://xhewenttojaredx.tumblr.com/&docid=ATytcw21SFLoqM&imgurl=http://24.media.tumblr.com/tumblr_m3zz6bItbe1r1pepbo1_1280.jpg&w=960&h=672&ei=Ez2yUIyhHcnUigejv4CABA&zoom=1&iact=hc&vpx=437&vpy=154&dur=539&hovh=188&hovw=268&tx=126&ty=104&sig=101159002004184120696&page=1&tbnh=137&tbnw=194&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:3,s:0,i:87

Advertisements

1 thought on “Si Bakla ayon kay Homoseksuwal

 1. Image 1: Man to Gay Conversation
  http://www.google.com.ph/imgres?q=gay+memes&start=268&num=10&hl=fil&safe=off&tbo=d&biw=1279&bih=620&tbm=isch&tbnid=ytqvbSTZIypjRM:&imgrefurl=http://www.realjock.com/gayforums/1793779&docid=SZvZPQtwUkvInM&imgurl=http://chzscience.files.wordpress.com/2012/01/funny-science-news-experiments-memes-nice-comeback.jpg&w=500&h=364&ei=yDqyUL6eA9C0iQfWyIGQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=653&vpy=337&dur=350&hovh=191&hovw=263&tx=137&ty=176&sig=101159002004184120696&page=10&tbnh=125&tbnw=171&ndsp=29&ved=1t:429,r:13,s:280,i:43

  Image 2: Gay as a Disease?
  http://www.google.com.ph/imgres?q=gay+memes+house&hl=fil&safe=off&tbo=d&biw=1279&bih=620&tbm=isch&tbnid=OjD-_I1VEpRaDM:&imgrefurl=http://diylol.com/meme-generator/diagnostic-house/memes/it-appears-youve-been-diagnosed-with-gay&docid=DzLJB07_87Z6fM&imgurl=http://assets.diylol.com/hfs/eea/bd0/e68/resized/diagnostic-house-meme-generator-it-appears-you-ve-been-diagnosed-with-gay-74670c.jpg&w=510&h=510&ei=pzyyUJfvPLCviQed3oCwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=132&dur=575&hovh=225&hovw=225&tx=90&ty=107&sig=101159002004184120696&page=1&tbnh=131&tbnw=131&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:78

  Image 3: What Society thinks!
  http://www.google.com.ph/imgres?q=gay+memes&hl=fil&safe=off&tbo=d&biw=1279&bih=620&tbm=isch&tbnid=WIBCPwwIYpN1JM:&imgrefurl=http://xhewenttojaredx.tumblr.com/&docid=ATytcw21SFLoqM&imgurl=http://24.media.tumblr.com/tumblr_m3zz6bItbe1r1pepbo1_1280.jpg&w=960&h=672&ei=Ez2yUIyhHcnUigejv4CABA&zoom=1&iact=hc&vpx=437&vpy=154&dur=539&hovh=188&hovw=268&tx=126&ty=104&sig=101159002004184120696&page=1&tbnh=137&tbnw=194&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:3,s:0,i:87

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s