“I’m On the Right Track Baby I Was Born This Way…”

600full-ang-tatay-kong-nanay-poster

Ang pelikulang “Ang Tatay Kong Nanay” ni Lina Brocka ay nagpapakita ng dalawang imahe ng pagiging bakla: bakla bilang impluwensiya ng labas (Butler), at ang bakla bilang impluwensiya ng “loob” (Garcia).

Sinasabi ni Garcia na “for the bakla, gender transition from male to female is accomplished via the loob.” Nagtatagpo ang loob at labas sa gitna upang makamit ang nais ng parehong “tao” sa iisang katawan.

Sa pelikula, malalaman mula sa sagot ni Carding sa Ms. World International, na noong bata pa siya, magkabilang sermon, mura, bugbog, at kurot ang inaabot niya mula sa kaniyang mga magulang. Ngunit, hindi pa rin nito napigilan ang kaniyang pagkabakla. Mula dito, masasabi na ang “loob” ni Carding (isang babae), at ang kaniyang “panlabas” (isang lalaki), ay nagtagpo sa gitna at naging isang bakla kung tawagin. Makikita ang kahalagahan ng “loob” upang labanan ang makapangyarihang impluwensiya ng “labas.”

Makikita rin sa pelikula ang pagkilala ni Carding sa impluwensiya ng “loob” nang makita niya si Nonoy na naglalagay ng lipstick sa kaniyang mukha. Mapapansin na pilit inilalayo ni Carding si Nonoy sa impluwensiya ng labas ukol sa pagkabakla. Nagpapakalalaki siya sa tuwing nasa paligid si Nonoy gayundin ang kaniyang mga amiga. Ngunit, kahit na naniniwala si Carding na nailayo niya ang anak sa kabaklaan, naisip pa rin niyang naging bakla ito (sa pananaw hindi lamang labas ang impluwensiya) nang naglagay ang bata ng lipstick sa mukha. Sa gayon, nang makita niya ang ginawa ng bata, pinagalitan niya ito at pinalo.

Ang huling eksena sa pelikula ay isang tampok na halimbawa ng pagtatagpo ng loob at ng labas. Nang nakabihis babae si Carding para sa Ms. World International, tinawag siya ni Nonoy na “nanay” (pagkilala bilang isang babae). Mula sa pagkilalang ito, nagtagpo ang nais ni Carding sa kaniyang loob (maging isang babae) at ang kaniyag labas (bihis babae). Kaya naman, gayun na lamang ang kasiyahan na kaniyang nadama.

Gaysians2born-this-way-2-9-11

Ayon kay Butler, ang imahen ng “bakla” ay nagmula sa “labas.” Ang ganitong pananaw ay hindi nakatakas sa pelikula. Makikita ang pagbabago ng kilos at anyo ni Carding sa tuwing darating si Nonoy. Ito ay sa paniniwalang baka magaya sa kaniya ang bata. Dahil din dito, inaaway ni Carding ang mga baklang maaaring makaimpluwensiya sa kaniyang anak.

Ipinakita rin sa pelikula ang pagbuo ng imahen ng isang bakla ayon sa impluwensiya ng labas. Sa unang bahagi ng pelikula, inaway ng isang babae ang baklang lumapit sa kaniyang kasintahan. Ito ay sa paniniwalang ahas o mang-aagaw ang isang bakla. Isang kompetisyon sa pag-ibig ng lalaki. Makikita rin sa pelikula ang imahen ng bakla bilang obheto ng katatawanan. Sa mga beauty pageant na ipinakita sa pelikula, laging katangahan o lalokohan ang inaasahan sagot nula sa mga kalahok. Kaya naman nagulat ang lahat sa nang seryosong sagot ang binigay ni Carding. Isama pa dito ang social construct na ginawa ng lipunan kaya hindi makapagladlad ang kaibigan ni Carding na may asawa’t anak.

What Society Thinks about Gay

diagnostic-house-meme-generator-it-appears-you-ve-been-diagnosed-with-gay-74670c

Ang bakla mula sa dalawang pananaw.

 

Sources:

Garcia, . “Performativity, the Bakla, and the Orientalizing Gaze.” n. page. Print.

Butler, Judith. “Critically Queer.” n. page. Print.
Images:

 http://www.google.com.ph/imgres?q=gay+memes+house&hl=fil&safe=off&tbo=d&biw=1279&bih=620&tbm=isch&tbnid=OjD-_I1VEpRaDM:&imgrefurl=http://diylol.com/meme-generator/diagnostic-house/memes/it-appears-youve-been-diagnosed-with-gay&docid=DzLJB07_87Z6fM&imgurl=http://assets.diylol.com/hfs/eea/bd0/e68/resized/diagnostic-house-meme-generator-it-appears-you-ve-been-diagnosed-with-gay-74670c.jpg&w=510&h=510&ei=pzyyUJfvPLCviQed3oCwAw&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=132&dur=575&hovh=225&hovw=225&tx=90&ty=107&sig=101159002004184120696&page=1&tbnh=131&tbnw=131&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:78

  http://www.google.com.ph/imgres?q=gay+memes&hl=fil&safe=off&tbo=d&biw=1279&bih=620&tbm=isch&tbnid=WIBCPwwIYpN1JM:&imgrefurl=http://xhewenttojaredx.tumblr.com/&docid=ATytcw21SFLoqM&imgurl=http://24.media.tumblr.com/tumblr_m3zz6bItbe1r1pepbo1_1280.jpg&w=960&h=672&ei=Ez2yUIyhHcnUigejv4CABA&zoom=1&iact=hc&vpx=437&vpy=154&dur=539&hovh=188&hovw=268&tx=126&ty=104&sig=101159002004184120696&page=1&tbnh=137&tbnw=194&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:3,s:0,i:87
Advertisements

2 thoughts on ““I’m On the Right Track Baby I Was Born This Way…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s