Ang Bakla Bilang Bakla

Ang Bakla Bilang BaklaJack n Jill- Dolphy-55

        Ang unang kabanata ng “Philippine Gay Culture” ni J. Neil Garcia ay nagpapakita ng iba’t ibang kaisipan tungkol sa “bakla” noong 1960s. Lumitaw ang mga kaisipan at konseptong bumuo sa imahen ng isang “bakla” sa pelikulang “Jack n’ Jill” ni Mars Ravelo.images-7

            Sa simula pa lamang, ipinakita na ni Garcia ang kaibahan ng isang bakla sa isang homosekswal. Ayon sa kaniya, “to be bakla basically means…attraction to persons of the same sex…becoming effeminate, transvestic, and perhaps funny.”[1]  “All bakla are homosexual, but not all homosexual are bakla.”[2] Sapagkat ang pagiging homosekswal ay hindi kinakailangan magpakita ng effeminacy.[3] Sa pelikula, tinatawag si Gorio bilang isang “bakla.” Kung titingnan ito, nasasaklaw niya ang bawat katangiang binigay ni Garcia sa isang bakla. (1) Siya ay nagkakagusto sa kapwa lalaki. Ipinakita ito nang siya ay kinilig nang malaman niyang may anak na lalaki ang donyang umampon sa kaniya. (2) Makikita rin na siya ay effeminate at transvestic mula sa kaniyang mga kilos at suot-suot. Kulang na lang ay magtalsikan ang kaniyang mga daliri sa kung papaano siya gumalaw. (3) Siya rin ay pinagmumulan ng katatawanan ng mga tao sa paligid (maaaring ang manunuod mismo ang kanying target audience) na ipinakita sa iba’t ibang eksena tulad ng pakikipag-away niya sa palengke kung saan sinabi niyang “kay mahal ng mga paninda, amoy imburnal naman na napabayaan.” Ayon din kay Garcia, “the bakla is a male who…loses his maleness, and begins to turn into a female…such transformation into another gender is never fully accomplished.” Naipakita ito sa pelikula kung saan kahit na bihis, kilos, at pangalan ni Gorio (naging Glori) ay pambabae, lalaki pa rin ang turing ng mga tao sa kaniya. Kaya naman sa palengke, pinatulan siya ng isang tindero sapagkat lalaki pa rin ang turing nito sa bakla.  Gayundin nang tanggihan siya bilang labandera sapagkat babae ang hinahanap nila.

images-6GayTherapy-300x169

Sinasabi rin sa unang kabanata na “ang pagiging bakla ay isa lamang pansamantalang yugto sa buhay ng isang indibidwal.”[4] Ipinakitang halimbawa ang

pelikulang “Kaming mga Talyada” kung saan mula sa pagkabakla, nagkaroon ng conversion tungo sa pagkalalaki isang mahalagang aspeto ng pelikula na nagpapakitang pansamantala lamang ang pagiging bakla. Ang pansamantalang yugto ay dala ng pagkalito ng isang tao sa kaniyang kasarian. Ang  pagiging alanganin ng isang bakla– “the word connotes a certain indecisiveness…presumably gets resolved in the end.”[5] Kaya naman hindi nakapagtataka na habang lumalapit sa pagtatapos ang pelikula, si Glori ay nagiging Gregory muli kasabay ng kaniyang ate na si Dionisia (dating tomboy na naging babae sa huli). Sa ganitong pamamaraan, makikita na ang pagkabakla ay isa lamang pansamantalang yugto ng buhay. Bago dumating si Gardo sa buhay ni Dionisia, siya ay lalaking lalaki – nakikipag-away, jeepney driver, at dominante sa bahay. Ngunit, nang matagpuan ang iniibig, ito ay naging babae. Si Gorio naman ay bakla sa simula, naging lalaki sa huli, ngunit nagpakita pa rin ng kabaklaan bago tuluyang matapos ang pelikula. Makikita dito ang pabago-bago ng isip ng mga tauhang ito na sumusuporta sa sinasabing pagkalito ng isang bakla. Mula sa mga nabanggit, makikitang ang imahe ng bakla sa pelikulang “Jack n Jill” ay tulad ng imaheng ipinakita ni Garcia sa unang kabanata ng kanyang akda – ang bakla noong dekada 60.


[1] J. Neil Garcia, The Philippine Gay Culture: The Past Thirty Years (Quezon City: UP Press, 1996) 64.

[2] Ibid., 64.

[3] Ibid., 63.

[4] Ibid., 74.

[5] Ibid., 74.

Advertisements

1 thought on “Ang Bakla Bilang Bakla

  1. *Ang mga imahen ay nagmula sa google search.

    1. http://video48.blogspot.com/2008/02/dolphys-gay-movies.html

    2. http://www.google.com.ph/imgres?q=gay+memes&um=1&hl=fil&safe=active&sa=N&tbo=d&biw=1274&bih=620&tbm=isch&tbnid=Is5H7lNM0JXn-M:&imgrefurl=http://www.captionite.com/create/685-red-milk/&docid=sEdmk27EzJJ1gM&imgurl=http://www.captionite.com/templates/gay.jpg&w=350&h=381&ei=X331ULbAC9HakgWBs4GoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=689&vpy=205&dur=193&hovh=234&hovw=215&tx=124&ty=125&sig=101159002004184120696&page=2&tbnh=147&tbnw=136&start=20&ndsp=32&ved=1t:429,r:41,s:0,i:206

    3. http://www.google.com.ph/imgres?q=gay+to+straight+conversion&um=1&hl=fil&safe=active&tbo=d&biw=1274&bih=620&tbm=isch&tbnid=NYKB9OzFCMZRdM:&imgrefurl=http://skepacabra.wordpress.com/tag/scam/&docid=YT2PiFPY0upuhM&imgurl=http://www.gayliberation.net/photos/2007/1006msm9/02aExgay-noway.jpg&w=400&h=406&ei=dn31UJLQFMyOkwXHv4DABg&zoom=1&iact=hc&vpx=790&vpy=60&dur=144&hovh=226&hovw=223&tx=94&ty=139&sig=101159002004184120696&page=3&tbnh=163&tbnw=176&start=41&ndsp=27&ved=1t:429,r:46,s:0,i:217

    4. http://www.google.com.ph/imgres?q=gay+to+straight+conversion&um=1&hl=fil&safe=active&tbo=d&biw=1274&bih=620&tbm=isch&tbnid=yy18xZg2GwM13M:&imgrefurl=http://current.com/shows/the-young-turks/episodes/2012-04-12&docid=uvLjRPr5Fgi0RM&imgurl=http://i2.crtcdn1.net/shows/the-young-turks/files/2012/04/GayTherapy-300×169.jpg&w=300&h=169&ei=dn31UJLQFMyOkwXHv4DABg&zoom=1&iact=hc&vpx=628&vpy=250&dur=143&hovh=135&hovw=240&tx=148&ty=70&sig=101159002004184120696&page=3&tbnh=129&tbnw=222&start=41&ndsp=27&ved=1t:429,r:65,s:0,i:274

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s