Pagbabago dala ng Nagpabago

51C6VFW8FDL._SS500_

Ang usapin ng transkswualidad ay sumasalungat sa kung ano ang sinasabi ng blog na ito mula sa simula. Noon, ang usapin ng kabaklaan ay nakasentro sa tensyon sa pagitan ng loob at ng labas. Ngayon, ang usapin ng transekswualidad ay ang pagiging representasyon ng labas sa kung ano ang nasa loob. Ang paniniwalang ito ay nagdudulot na tingnan ang katawan bilang isang materyal na bagay, isang simbolikong  instrumentong maaaring baguhinsa kung ano ang tunay na nadarama ng loob.

Sa pelikulang “Miguel Michelle” ni Gil Portes, nang umalis si Miguel sa Maynila patungong Amerika, siya ay nagbalik bilang isang babaeng (Michelle) naghahangad ng pagtanggap mula sa mga taong malalapit sa kaniya. Nang magbalik si Miguel bilang Michelle, hinamon niya ang mga tao sa kaniang paligid na muling balikan ang kanilang mga pananaw tungkol sa moralidad, relihiyon, pamilya, at pati na ang paglaladlad.

Moralidad – makikita ito sa dating ka-eskwela ni Michelle na nakipagtalik sa kaniya. Pinagpilitan niyang hindi siya lalaki kundi isa siyang ganap na babae kaya walang masama sa kanilang gagawin. Isang pang halimbawa ay ang inaway niyang babae sa bridal shower ni Sonia. Ipinakita niya na siya ay tao rin at walang karapatan ang babaeng ito na bastusin siya. Sa ganoong paraan, nagmukhang masama ang babae at siya naman ang naaaping martyr.

Relihiyon – makikita ito sa pagbabago ng pananaw ni Fr. Rav. Noong unang niyang makita si Michelle, halata naman na hindi siya sumasang-ayon sa ginawa nito. Sinabi rin naman niya ito kay Michelle. Ngunit, mapapansin na si Fr. Rav mismo ang isa sa pangunahing tagapagtanggol ni Michelle – sa board of trustees ng eskwelahan, sa kanilang mga kababayan, at sa mga salbaheng estudyante. Lagi niyang sinasabi na pantay-pantay lamang tayo sa mata ng Diyos kahit ano pa man ang ginawa nating pagkakamali. Laagi ring lumilitaw ang hirit ni Michelle na “akala nila sila lang ang anak ng Diyos.” Sa hirit na ito, mararamdaman ng isang tao ang pagiging mapanghusga at mayabang kaya naman imbis na si Michelle ang tamaan, siya pa angnapako sa sariling salita.

Pamilya – makikita ang pagbabago ng kaniyang kapamilya sa pananaw ukol sa konsepto ng “pamilya.” Noong una, hindi matanggap ng kaniyang ama ang pagbabago ni Miguel. Ngunit sa kabila ng pait, nagawa niya itong ipagtanggol sa panganib. Makikita rin na natanggap ng ama ang pagiging Michelle ni Miguel sa bandang huli. Gayon din ang ina. Ipinagtanggol niya si Michelle mula sa kaniyang asawa. Nagbago rin ang kaniyang isip at muling tinananggap si Miguel bilang kaniyang anak. Ang kaniyang kapatid naman ay takot at nag-aalangan sa unang mga eksena. Ngunit nang nagtagal, ipinagtanggol din niya ang kanyang kuya mula sa kaniyang mga ka-eskwela at tinanggap din niya si Miguel ng buong-buo. Masasabing ang pananaw ng pamilya ni Miguel sa konsepto ng pamilya ay nagbago dahil sa kaniya. Natutunan  nilang tanggapin at mahalin ang kanilang pamila kahit sino o ano pa man sila. Hindi basta basta nagtataboy ng  isang kapamilya.

Paglaladlad – makikita ito sa paglaladlad ni Julio kung saan si Michelle ang pangunahing dahilan.

Mula sa mga nabanggit, masasabing ang pagbabagong dumaan sa buhay ng mga taong ito ay tulad ng pagbabago sa katawan ni Miguel. Ang moralidad, relihiyon, pamilya, at paglaladlad ay mga representasyon sa kung ano ang paniniwala ng isang tao. Tulad ng isang katawan, maaari itong mabago sa kung ano ang nais ng loob. Kaya naman pinipilit ni Michelle na baguhin ang loob ng mga taong ito upang ito ang maipakita sa kanilang labas.

 

Image Source:

http://en.wikipilipinas.org/index.php?title=Miguel/Michelle

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s