Paghahambing sa 80’s at 90’s

Ang usapin ng pagkabakla sa panahon ng 80’s at 90’s ay magka-iba ngunit may kaugnayan sa isa’t isa. Sisikapin kong ihayag ang nakita kong ugnayan sa dalawa sa pamamagitan ng dalawang pelikula – Petrang Kabayo at ang Pilyang Kunting (80’s) at ang Pusong Mamon (90’s).

 

80’s

Petrang Kabayo at ang Pilyang Kuting-88- RoderickPaulate-Aiza Seguerra-sf

PETRANG KABAYO AT ANG PILYANG KUTING

90’s

images-17

PUSONG MAMON

Pagiging Bakla Pangangailangan ng kompensasyon

 

 Petra

Tulad ng kwento ni Garcia ukol sa “The Big Six,” makikita sa pelikula ang pagsasamasama ng mga bakla upang mas maging malakas.

Marginalisasyon; gender separation Screen shot 2013-03-16 at 12.45.00 AM

Ang mga taong ito (ang ama ni Ron, ang kaniyang mg aka-oppisina, etc.) ang silang nagbibigay bigat sa damdamin ni Ron ukol sa kaniyang sekswalidad.

     

 

 

True homosexual (with effeminacy) vs. Situational homosexual (closet gays) Screen shot 2013-03-16 at 12.42.13 AM

Si Ron ang situational homosexual, hindi effeminate. Si Nick naman ang true homosexual, sinusunod niya ang paggalaw ng babae.

Pagnanasa Katawan images-16

Nagustuhan agad ni Petra si Aboy kahit na hindi pa naman niya ito nakikilala ng husto.

Mula katawan ay lilipat sa kalooban. Screen shot 2013-03-16 at 12.46.14 AM

Pinili pa rin ni Ron si Nick kahit na may pag-asa siyang magkaroon na normal (se heterosekswal matrix) na buhay.

      Ekonomikal na Rason

Screen shot 2013-03-16 at 12.42.34 AM

Si Nick ay isang chef ng kaniyang sariling restaurant.

Screen shot 2013-03-16 at 12.43.07 AM

Si Ron ay ang Head ng Marketing department sa isang kompanya.

Sa pelikulang ito, ipinakita na hindi ekonomikal na rason ang dahilan kung bakit nagsama ang dalawa.

Paglaladlad Ang effeminacy bilang aksidente at desisyon.

 

p

Si Petra ay mahilig na sa manika noong bata pa lamang siya. Pinaniniwalaan na siya ay bakla pagsilang pa lamang. Bagkus, ito ay hindi niya pinili kundi isang  natural na aksidente.

 pi

Pumasok ang desisyon nang tumanda na si Petra at nasa kamay niya kung ipagpapatuloy niya ang pagiging bakla (pamaypay) o siya ay magiging tunay na lalaki (palakol)

 

Ang konsepto ng Effiminophobia

 

Screen shot 2013-03-16 at 12.38.15 AM

Ayaw ng ama ni Ron sa mga bakla. Kaya naman pilit tinatago nina Ron at Nick ang kanilang pag-ibig.

Screen shot 2013-03-16 at 12.39.17 AM

 

Kinukutya ng pamilya ni Annie ang mga bakla.

  Ang konsepto ng transgressive reinscription.

 

 

yt

Ang pagbabago ng imahe ng bakla mula sa lampa at lalambot-lambot, patungo sa isang bayani.

Sexual orientations are complete and ever shifting, these labels are at best only labels.

 

Screen shot 2013-03-16 at 12.40.23 AM

Ang mga chismosang kapitbahay nina Ron at Nick ang silang nagpapakita ng iba’t ibang perspektibo ukol sa kabaklaan. Ang “bakla” ay salita lamang. Hindi nito kaya ipakita ang lahat ng aspeto ng sinasabing kabaklaan sa panahon ngayon. Ang mga nakikita ng mag-inang ito ang iba’t ibang imahen ng kasalukuyang bakla na hindi sakop ng salitang “bakla.”

Representasyon Ang konsepto ng camp (gay theater) at ang humorizasyong nagaganap dito.

 

 ty

Ang paglalarawan ni Roderick Paulate (hindi bakla) sa kaniyang ginampanang papel na bakla. Nagtataglay ang kaniyang representasyon ng hypersensationality kaya nagmumukha itong katatawanan.

Gay as self-expression not ascription.

 

Screen shot 2013-03-16 at 12.45.40 AM

Kahit na patuloy na inaakit ni Annie si Nick, hindi pa rin ito nagpapadala sapagkat ito ang pinaniniwalaan niyang pagkatao niya. Ginagawa niya ang nais niyang gawin tulad ng gardening at cooking, hindi ang mga stereotypical na trabaho ng isang bakla na idinikta ng lipunan.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s